dnes je 25.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 711

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.3.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 711

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Pokud by u člena představenstva hrozilo porušení zákazu konkurence ve smyslu § 710, je povinen o takové skutečnosti předem informovat družstvo. Pokud by se např. člen představenstva měl stát jednatelem společnosti s ručením omezeným se stejným předmětem podnikání, jaký má družstvo, musel by o této skutečnosti informovat družstvo předem. Pro splnění informační povinnosti je předepsána písemná forma.

Pokud člen představenstva výslovně upozornil členskou schůzi (shromáždění delegátů)

Nahrávám...
Nahrávám...