dnes je 21.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 712

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.3.8
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 712

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 248 odst. 1 ObchZ

Funkce člena představenstva zaniká uplynutím funkčního období. Před jeho uplynutím může zaniknout v důsledku úmrtí, odvolání nebo odstoupení člena představenstva z jeho funkce. Zákon pak výslovně určuje, že funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, pokud z rozhodnutí členské schůze neplyne nic jiného (např. že jde o rozhodnutí o rozšíření počtu členů představenstva). Volbou nového člena tak zaniká funkce dosavadního člena představenstva, aniž by musel být členskou schůzí výslovně odvolán.

Toto ustanovení nepovažujeme za příliš praktické. Představenstvo je totiž kolektivním orgánem, a pokud členská schůze neurčí jmenovitě, který člen představenstva má být

Nahrávám...
Nahrávám...