dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 723

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1.6.4.9
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 723

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 248 odst. 1 a 4 ObchZ

Funkce člena kontrolní komise zaniká vždy uplynutím funkčního období. Před uplynutím funkčního období může být člen kontrolní komise odvolán, může ze své funkce odstoupit. V případě, že je zvolen nový člen kontrolní komise, zaniká výkon funkce předcházejícího člena, aniž by zákon výslovně stanovil, že předtím musí být předcházející člen kontrolní komise odvolán. V praxi však takový postup nelze doporučit. Pokud má mít kontrolní komise např. tři členy a bez odvolání

Nahrávám...
Nahrávám...