dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 734

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2.2.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 734

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 711, § 714 ObčZ, § 231 odst. 4 až 6, § 233, § 234 ObchZ

Podle zákona mohou být členové bytového družstva z družstva také vyloučeni. Obsažená úprava má speciální charakter ve vztahu k obecné úpravě vyloučení z družstva, při aplikaci má proto přednost. Uplatní se proto především procesní pravidla, jako např. pravidlo o písemné výstraze (viz ustanovení § 615 a § 616), pravidlo písemnosti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení nebo časová klauzule pro rozhodování (viz ustanovení § 617).

Speciální důvody pro vyloučení se vztahují pouze na členy, jejichž členství je spojeno s nájmem nebo společným

Nahrávám...
Nahrávám...