dnes je 26.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 739

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2.3.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 739

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 143 odst. 2, § 703 odst. 2 a 3, § 705 odst. 2 ObčZ

Je-li družstevní podíl součástí společného jmění manželů, vzniká manželům v družstvu společné členství manželů. K tomu dochází v okamžiku, kdy k němu jeden z manželů nabude družstevní podíl za trvání manželství. Pro výkon práv a povinností z tohoto společného členství

Nahrávám...
Nahrávám...