dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 76

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.4.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 76

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66a odst. 2 až 6 ObchZ

Jedná-li člen orgánu obchodní korporace a je při tom ovlivněn chováním vlivné nebo ovládající osoby, použijí se zde obdobně pravidla § 54 až § 56odst. 1 a § 57. Tato ustanovení obsahují pravidla o střetu zájmů mezi členem orgánu obchodní korporace a touto obchodní korporací. Stěžejní je v těchto případech zejména to, aby člen orgánu o hrozícím střetu zájmů vždy informoval příslušné orgány obchodní korporace, ať se již jedná o střet dlouhodobějšího rázu (například manželka člena představenstva se stala jednatelkou konkurenční společnosti) nebo střet jednorázový, kdy má být mezi členem představenstva a dotyčnou korporací uzavřena nějaká smlouva.

Odstavec druhý stanoví doplňková pravidla pro situace, kdy vlivná nebo ovládající osoba podstatně přispěla svým vlivem k úpadku obchodní korporace. V takém případě se použijí obdobně pravidla § 63 až § 66, která upravují vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce. Tato sankční pravidla dávají insolvenčnímu soudu možnost

Nahrávám...
Nahrávám...