dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 779

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 779

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Již zahájené řízení o zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Změna právní úpravy tedy nebude mít na tato řízení vliv. Komentované ustanovení též počítá s možností, že za dosavadní právní úpravy může být založena společnost podle nové právní úpravy, ale pouze pod podmínkou, že zapsána do obchodního rejstříku bude za účinnosti nové právní úpravy (tohoto zákona). Smyslem tohoto ustanovení je dát právním subjektům možnost si v

Nahrávám...
Nahrávám...