dnes je 21.6.2024

Input:

Moratorium před zahájením insolvenčního řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.4.5
Moratorium před zahájením insolvenčního řízení

Moratorium před zahájením insolvenčního řízení

 

Podle § 125 IZ může dlužník uvedený v § 115 IZ - tj. dlužník legitimovaný k návrhu na moratorium po zahájení insolvenčního řízení - (viz část 4/4.1) podat návrh na moratorium i před zahájením insolvenčního řízení. Tato úprava vychází z toho, že již samotné zahájení insolvenčního řízení má v poměrech dlužníka ekonomický dopad a mnohdy vede ke snížení hodnoty jeho majetku a tím i ke snížení možnosti uspokojení jeho věřitelů. Vyhlášením moratoria před zahájením insolvenčního řízení je však dlužníkovi umožněno řešit jenom hrozící úpadek ( § 3 odst. 4 IZ) - viz část 2/1.5. Pokud by totiž u dlužníka úpadek již nastal, je povinen podat insolvenční návrh ( § 98 IZ) - (viz část 4/1.1) a teprve současně s ním, nebo v zákonné lhůtě poté je oprávněn podat návrh na vyhlášení tzv. “poúpadkového moratoria„ tj. moratoria po zahájení insolvenčního řízení ( § 115 IZ).

 

O moratorium před zahájením insolvenčního řízení půjde i v případě, kdy

a) dlužník podal návrh na jeho vyhlášení předtím, než mu byl doručen návrh věřitele, jímž došlo k zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, nebo

b) kdy bylo insolvenční řízení iniciované věřitelem zahájeno v mezidobí od podání takového návrhu do doby rozhodnutí o něm.

 

Obdobná aplikace ustanovení o moratoriu po zahájení řízení

Ustanovení § 115 až 124 IZ, jež upravují moratorium po zahájení insolvenčního řízení, se obdobně aplikují i v řízení o návrhu na vyhlášení moratoria podaném před zahájením insolvenčního řízení. Úprava moratoria před zahájením insolvenčního řízení je ovšem navíc doplněna o ustanovení týkající se anonymity řízení, účinků moratoria a důvodu zániku moratoria.

 

Anonymita řízení

V zájmu zachování hodnoty dlužníkova majetku probíhá řízení o návrhu na moratorium před zahájením insolvenčního řízení utajeně (anonymně), když podle § 126 odst. 1 IZ

a) insolvenční soud až do rozhodnutí o vyhlášení moratoria nezveřejňuje (neposkytuje)

Nahrávám...
Nahrávám...