dnes je 17.6.2024

Input:

Námitky věřitelů o důvodech pro zamítnutí návrhu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.4.3
Námitky věřitelů o důvodech pro zamítnutí návrhu

Námitky věřitelů o důvodech pro zamítnutí návrhu

 

Na skutečnosti, jež by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu dle § 395 IZ, může dle § 403 odst. 1 IZ upozornit insolvenční správce, který tak musí učinit nejpozději:

a) před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení,

b) v případě dle § 399 odst. 3 IZ (kdy se schůze nekoná) do 3 dnů po zveřejnění výsledků hlasování mimo schůzi věřitelů v insolvenčním rejstříku (písemným podáním insolvenčnímu soudu).

Namítat tyto skutečnosti (a vynutit si tak jejich projednání) mohou dle § 403 odst. 2 IZ věřitelé, kteří o způsobu oddlužení hlasovali a kteří mohou tyto námitky uplatnit nejpozději:

a) do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení,

b) v případě dle § 399 odst. 3 IZ (kdy se schůze pro hlasování všech věřitelů mimo ni nekoná) do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování mimo schůzi věřitelů v insolvenčním rejstříku.

K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení (tj. nezajištěnými věřiteli, jež by jinak byli oprávněni hlasovat, či osobami k hlasování neoprávněnými - zajištěnými věřiteli a osobami dlužníkovi blízkými či tvořícími s ním koncern), se nepřihlíží.

 

Tato úprava je ovšem v zásadě jen formální. I když věřitel, který nehlasoval, popřípadě nepodal námitky, není legitimován k podání

Nahrávám...
Nahrávám...