dnes je 21.6.2024

Input:

Návrh na zahájení řízení

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.5.1.1
Návrh na zahájení řízení

Návrh na zahájení řízení

 

Návrhové řízení

Insolvenční řízení je řízením návrhovým ( § 97 odst. 1 IZ), a proto insolvenční soud může projednat úpadkovou situaci dlužníka a rozhodnout o způsobu jejího řešení jen na základě řádného návrhu. Zjistí-li insolvenční soud v rámci své rozhodovací činnosti, že účastník jiného soudního řízení je v úpadku, není oprávněn zahájit insolvenční řízení na základě svých vlastních zjištění.

 

Jakmile insolvenční soud obdrží návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), zkoumá, zda má náležitosti uvedené v § 103 a 105 IZ - v případě, že půjde o návrh dlužnický, zda jsou k návrhu připojeny přílohy vyjmenované v § 104 IZ.

K náležitostem insolvenčního návrhu viz část 4/2, k odstraňování vad návrhu viz část 4/5.2.

Pouze v případě, že je návrh určitý a srozumitelný a jsou k němu připojeny přílohy předepsané zákonem, insolvenční soud návrh projedná.

 

Soudní poplatek z návrhu na zahájení insolvenčního řízení

Od účinnosti novely SoudP provedené zákonem č. 218/2011 Sb. s účinností ke dni 1. 9. 2011 je insolvenční řízení zpoplatněno. Soudní poplatek činí podle položky 4 písm. c) sazebníku soudních poplatků činí 2 000 Kč. Povinnost zaplatit tento soudní poplatek však nevzniká podáním insolvenčního návrhu, ale podle § 4 odst. 1 písm.e) SoudP uložením povinnosti zaplatit tento soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu. Přitom platí, že

- poplatek za návrh na zahájení insolvenčního řízení se nevybírá, jestliže insolvenční soud insolvenční návrh odmítne ( § 6a odst. 4 SoudP),

- poplatková povinnost v

Nahrávám...
Nahrávám...