dnes je 20.10.2020

Input:

Obchodní rejstřík a jeho význam pro akciovou společnost

3.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Obchodní rejstřík a jeho význam pro akciovou společnost

Mgr. Pavla Krejčí

Definice obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík lze velmi stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o osobách, které spadají do některé ze skupin, jež se do obchodního rejstříku zapisují. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, které jsou zákonem označovány jako soudy rejstříkové. O zvláštní typ soudů se však nejedná a agendu rejstříkového soudu vykonávají soudy krajské.

Velmi důležitá ve vztahu obchodního rejstříku a obchodních korporací je skutečnost, že zákon velmi úzce provázal samotnou existenci obchodní korporace (tedy i akciové společnosti) s její evidencí v obchodním rejstříku. Obchodní korporace totiž vznikají až okamžikem, kdy jsou zapsány do obchodního rejstříku.

Zápis je podmínkou existence společnosti