dnes je 21.6.2024

Input:

Obsah reorganizačního plánu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.6.4
Obsah reorganizačního plánu

Obsah reorganizačního plánu

 

Základní opatření k provedení reorganizace

Rámcem každého reorganizačního plánu jsou opatření (distribuční schémata), kterými má být provedena reorganizace dlužníkova podniku. Takovým opatřením může být podle § 341 odst. 1 IZ zejména:

a) restrukturalizace pohledávek věřitelů, která spočívá v prominutí části dluhů dlužníka, včetně jejich příslušenství, případně v odkladu jejich splatnosti;

b) prodej celého podniku dlužníka nebo jeho části, případně prodej celé majetkové podstaty dlužníka nebo její části;

c) vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převod těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast;

d) fúze s jinou osobou ve smyslu § 69a ObchZ nebo převod jmění dlužníka na jednoho ze společníků ve smyslu § 69b ObchZ, je-li dlužník právnickou osobou; práva třetích osob (zaměstnanců, zástavních věřitelů aj.) při tom mohou zůstat zachována nebo mohou být změněna; v každém případě však fúze či převod jmění dlužníka na společníka nesmí být v rozporu se zák. č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů;

e) vydání akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo nově založenou právnickou osobou, ve které mají

Nahrávám...
Nahrávám...