dnes je 20.6.2024

Input:

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.9.1.1
Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

 

Odměna insolvenčního správce při reorganizaci je upravena v § 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Při reorganizaci náleží insolvenčnímu správci za každý započatý měsíc po rozhodnutí o povolení reorganizace pravidelná odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu (viz část 8/2) za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu tak, že při obratu do 250 miliónů Kč činí 83 000 Kč, při obratu od 250 do 500 miliónů Kč činí 166 000 Kč, při obratu od 500 do 750 miliónů Kč činí 249 000 Kč, při obratu od 750 miliónů do 1 miliardy Kč činí 332 000 Kč a při obratu nad 1 miliardu Kč činí 415 000 Kč.

 

 

Výše náhrady hotových výdajů insolvenčního správce je upravena v § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (k tomu viz výklad /3.9).

!!

Co do obecného podrobného výkladu k tématu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce odkazujeme na část 3/3.9.

 

Výkladové stanovisko ministerstva spravedlnosti

K možnosti snížení odměny insolvenčního správce při reorganizaci se vztahuje výkladové stanovisko č. 5 ze zasedání expertní pracovní skupiny pro insolvenční správo ze dne 22. 2. 2011 (citace z odůvodnění):

„Odměnu insolvenčního správce při reorganizaci stanovenou podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., lze podle § 38 odst. 3 insolvenčního zákona přiměřeně snížit s přihlédnutím k předpokládané délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce v reorganizaci, a to zejména v

Nahrávám...
Nahrávám...