dnes je 23.4.2024

Input:

Opravné položky k nepřihlašovaným pohledávkám

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.20.2
Opravné položky k nepřihlašovaným pohledávkám

Opravné položky k nepřihlašovaným pohledávkám

 

Opravné položky dle § 8a ZoRe mohou být vytvářeny v průběhu insolvenčního řízení též k pohledávkám, které nejsou přihlašovány k insolvenčnímu soudu, ale jsou charakterizovány jako tzv. pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 IZ a vznikly v období po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, popř. po rozhodnutí o úpadku, s přihlédnutím k tomu, o jaký typ pohledávky se vlastně jedná. Obecně lze však říci, že se jedná o pohledávky, které vznikají v průběhu insolvenčního řízení v souvislosti se správou, udržováním majetkové podstaty dlužníka a rovněž i s provozem dlužníkova podniku. Dostane-li se např. do problémů dodavatel, který poskytl nějakou ze služeb insolvenčnímu správci v souvislosti s provozováním dlužníkova podniku anebo správou majetkové podstaty, tím, že mu nebude následně tímto správcem uhrazena faktura za poskytnuté služby z důvodu

Nahrávám...
Nahrávám...