dnes je 20.6.2024

Input:

Opravné položky k pohledávkám za dlužníkem v insolvenčním řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.20
Opravné položky k pohledávkám za dlužníkem v insolvenčním řízení

Opravné položky k pohledávkám za dlužníkem v insolvenčním řízení

 

Mít za obchodního partnera dlužníka, který se nachází v insolvenčním řízení, je černou můrou snad pro všechny kategorie podnikatelů. Navíc za situace, kdy věřitel vyfakturuje dlužníkovi poskytnuté služby a tento mu sdělí, že je platebně neschopný anebo následně bude vůči jeho majetku zahájeno insolvenční řízení, je to vskutku neradostné. Z tohoto důvodu zákonodárce v oblasti přímých daní usiluje ve vztahu k věřitelům, kteří mají alespoň zájem a vůli nakládat se svými pohledávkami v duchu zásad péče řádného hospodáře, o to, aby takovýto druh věřitelů nebyl postižen úpadkem dlužníka ještě o to více v rovině daňové. Věřitelům je za tím účelem nabídnuta možnost, aby si ke svým neuhrazeným pohledávkám za dlužníkem v insolvenčním řízení mohli

Nahrávám...
Nahrávám...