dnes je 21.5.2024

Input:

Oznamovací a registrační povinnost insolvenčního správce vůči správci daně

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.10.6
Oznamovací a registrační povinnost insolvenčního správce vůči správci daně

Oznamovací a registrační povinnost insolvenčního správce vůči správci daně

 

Oznamovací povinnost

Je-li úpadek dlužníka řešen konkursem, pak v jeho rámci soudem ustanoveného insolvenčního správce stíhá povinnost ve smyslu § 33 odst. 7 ZSDP oznamovat místně příslušnému správci daně veškeré podstatné změny, které se týkají správcem daně registrovaných údajů o daňovém subjektu (dlužníkovi), a to do 15 dnů ode dne, kdy tyto změny skutečně nastaly. Povinnosti, které takto svědčí insolvenčnímu správci od prohlášení konkursu, jsou pochopitelně vynutitelné od dlužníka, bude-li jeho úpadek řešen reorganizací či oddlužením.

 

Registrační povinnost

Plnění registrační povinnosti insolvenčním správcem v průběhu insolvenčního řízení má zásadní význam. Insolvenční správce se může při zajišťování činností spojených se správou majetkové podstaty dostat do situace, kdy může docházet ke vzniku nové daňové povinnosti, tj. vzniká i povinnost registrovat dlužníka jakožto nového poplatníka (např. v rámci dalšího provozování dlužníkova podniku dojde ke zřízení nového úseku autodopravy a dlužník se podle § 17a zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších

Nahrávám...
Nahrávám...