dnes je 30.5.2024

Input:

Platební a vypořádací systémy

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1.5.1.1
Platební a vypořádací systémy

Mgr. Markéta Hálová, Ph.D.

Platební a vypořádací systémy

Seznam systémů

Ustanovení § 365 IZ se vztahuje pouze na systémy uvedené v seznamu ČNB [pro platební systémy § 29 odst. 1 ZOPS, pro vypořádací systémy § 13 odst. 1 písm. o) ZDKT - poznámka pod čarou uvedená v insolvenčním zákoně, která odkazuje na ZPKT, je chybná, je tedy nutno od ní odhlédnout, neboť nemá normativní, ale pouze informativní charakter]. Jedná se o systémy, které byly nahlášeny Evropské komisi některým členským státem Evropského hospodářského prostoru (viz část 10/1.1.1).

Upozornění!

V praxi však seznam ČNB, který vychází ze seznamu Evropské komise, nemusí být vždy zcela aktuální (např. v lednu 2007 nebyly v seznamu Evropské komise doplněny systémy nahlášené do Evropské unie nově přistoupivšími Rumunskem a Bulharskem). Uvedení v seznamu má podle práva Evropských společenství pouze informační hodnotu – konstitutivní význam má jedině nahlášení systému orgánem příslušného státu

Nahrávám...
Nahrávám...