dnes je 21.5.2024

Input:

Pohledávka řádně a včas nepřihlášená

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.22
Pohledávka řádně a včas nepřihlášená

Pohledávka řádně a včas nepřihlášená

 

Pokud se věřiteli z různých důvodů nepodařilo řádně a včas přihlásit svou pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení, a z toho důvodu je pro věřitele uzavřena cesta k možnosti vytvářet opravné položky dle § 8 , příp. § 8a ZoRe (viz části 11/6.20 a 11/6.20.1), má ještě věřitel možnost začít vytvářet opravnou položku k pohledávce až do výše 20 % neuhrazené rozvahové pohledávky, pokud:

 

a) rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla částku 200 000 Kč, a

b) od konce sjednaného termínu splatnosti pohledávky uplynulo více než šest měsíců - bez ohledu na to, zda bylo zahájeno rozhodčí řízení podle příslušného zákona nebo soudní řízení nebo též správní řízení podle správního řádu, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva.

 

ZoRe dále umožňuje za uvedené situace k zákonem vymezeným pohledávkám vytvořit daňově uznatelné opravné položky až do výše 100 % jejich neuhrazené hodnoty, a to i přesto, že by musely být jakkoli soudně vymáhány. Tato možnost může nastat dle § 8c ZoRe při splnění těchto podmínek:

Nahrávám...
Nahrávám...