dnes je 21.5.2024

Input:

Pohledávky za majetkovou podstatou

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.2
Pohledávky za majetkovou podstatou

Pohledávky za majetkovou podstatou

 

Postavení daňových pohledávek v insolvenčním řízení

Správce daně bude podle nové právní úpravy § 40a ZSDP uplatňovat v insolvenčním řízení pohledávky za majetkovou podstatou, přičemž se bude podle odst. 2 komentovaného ustanovení zákona o správě daní a poplatků i podle § 168 odst. 2 písm. e) IZ jednat o takové daňové pohledávky, které vznikly v důsledku skutečností zakládajících daňové povinnosti a které nastaly v době od účinnosti rozhodnutí o úpadku podle § 136 IZ. Tyto pohledávky nebude správce daně přihlašovat u insolvenčního soudu, nýbrž je bude standardním způsobem uplatňovat u osoby s dispozičním oprávněním (k tomu viz též § 203 IZ), kterou určí podle obecných pravidel obsažených v § 229 odst. 3 IZ (viz část 11/2.10).

 

Platební výměry a další rozhodnutí vydaná v

Nahrávám...
Nahrávám...