dnes je 20.5.2024

Input:

Pojišťovna, zajišťovna

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.9.2.1
Pojišťovna, zajišťovna

Mgr. Markéta Hálová, Ph.D.

Pojišťovna, zajišťovna

Ustanovení § 379 odst. 1 IZ upravuje úpadek:

a) tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny,

b) pobočky pojišťovny ze státu, který není členem Evropského hospodářského prostoru (tzv. třetí stát),

c) pobočky pojišťovny ze státu Evropského hospodářského prostoru provozující pojišťovací činnost na území ČR na základě tzv. jednotné evropské licence (právo poskytovat služby a zřizovat si ve všech státech Evropského hospodářského prostoru pobočky v rozsahu, v jakém bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti ve státě jejího sídla).

!

Je třeba si uvědomit, že na pojišťovnu, pobočku pojišťovny z třetího státu nebo tuzemskou zajišťovnu a pobočku zajišťovny z třetího státu, kterým dosud nebylo odebráno povolení podle zákona o pojišťovnictví, se IZ vůbec nevztahuje (§ 6 odst. 2) - striktně vzato se tedy v celém díle jedná o bývalou pojišťovnu nebo zajišťovnu. Podmínka odnětí licence zároveň zabraňuje šikanózním návrhům, které by mohly fungující pojišťovnu nebo zajišťovnu nenapravitelně poškodit (ztráta dobrého jména, omezení nebo zastavení příchodu nových klientů, případně odliv stávajících klientů). Tuzemské pojišťovny, pobočky pojišťoven z třetího státu, tuzemské zajišťovny a pobočky zajišťoven z třetích států podléhají dohledu ČNB, která má povinnost v případě závažných nedostatků úspěšně vyžadovat opatření k nápravě nebo, z taxativně stanovených důvodů, odejmout povolení k provozování pojišťovací činnosti. Tyto důvody jsou uvedeny v § 116 a 117 zákona o pojišťovnictví (např. úpadek, porušování povinností stanovených zákonem o pojišťovnictví závažným způsobem, přemístění sídla mimo území ČR, neprovozování činnosti déle než 6 měsíců, na základě žádosti pojišťovny).

Klíčové pojmy používané v této části IZ jsou definovány v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (účinný od 1. 1. 2010). Tyto pojmy jsou definovány sice pouze pro potřeby zákona o pojišťovnictví, ale jejich použití je nezbytné.

Definice

Pojišťovnou se rozumí tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu Evropského hospodářského prostoru i pojišťovna z třetího státu, tj. mimo Evropský hospodářský prostor (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o pojišťovnictví).

Tuzemskou pojišťovnou je nutno rozumět pojišťovnu jako právnickou osobu se sídlem na území ČR, které bylo ČNB uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Pojišťovnou z jiného členského státu (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o pojišťovnictví) se rozumí právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu Evropského hospodářského prostoru, které bylo v tomto jiném členském státě uděleno

Nahrávám...
Nahrávám...