dnes je 20.6.2024

Input:

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.12.4.2
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

 

A) Zákonné znaky trestného činu

Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 221 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 6 měsíců nebo trestem zákazu činnosti bude potrestán, kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu.

 

Přísnější trest v podobě odnětí svobody až na 3 roky hrozí podle § 221 odst. 2 TrZ pachateli, který

a) spáchá čin uvedený v § 221 odst. 1 TrZ jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí takovým činem škodu velkého rozsahu.

 

B) Výklad zákonných znaků

Podstata trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 TrZ je shodná s týmž trestným činem spáchaným úmyslně podle § 220 TrZ s níže uvedenými odchylkami. Proto k tomu, co se rozumí cizím majetkem, v čem spočívá škoda na tomto majetku, kdo a v jakém rozsahu může mít zákonem uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a k obsahu takové povinnosti lze odkázat na výklad k trestnému činu podle § 220 TrZ výše pod bodem 13/4.1.

 

Odlišnosti od úmyslné alternativy

Rozdíly jsou v tom, že trestní odpovědnost podle § 221 odst. 1 TrZ je vázána na tyto okolnosti odlišné od § 220 odst. 1 TrZ:

a) sankcionuje se zde porušení jen důležité povinnosti při opatrování nebo správě cizího majetku. Nestačí tedy porušení jakékoli povinnosti, i když se týká opatrování nebo správy cizího majetku, ale musí jít o povinnost, která je z tohoto hlediska významnější. Za důležitou bude proto třeba považovat povinnost, jejíž porušení je s ohledem na charakter a význam povinnosti zpravidla spojeno s nebezpečím vzniku značných škod na

Nahrávám...
Nahrávám...