dnes je 21.6.2024

Input:

Porušení pravidel při veřejné soutěži a veřejné dražbě

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.12.4.7
Porušení pravidel při veřejné soutěži a veřejné dražbě

Porušení pravidel při veřejné soutěži a veřejné dražbě

 

A) Zákonné znaky trestných činů

Jde o skutkové podstaty tří trestných činů podle § 256 § 258 TrZ zařazených mezi trestné činy hospodářské. Trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky nebo trestem zákazu činnosti bude potrestán, kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů.

 

Přísnějším trestem v podobě odnětí svobody na 2 roky až 8 let bude pachatel podle § 256 odst. 2 TrZ potrestán, jestliže

a) spáchá čin uvedený v § 256 odst. 1 TrZ jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako člen organizované skupiny,

b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo

c) získá takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

Stejně jako v § 256 odst. 2 TrZ bude pachatel podle § 256 odst. 3 TrZ potrestán, pokud za okolností uvedených v § 256 odst. 1 TrZ žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.

Ještě přísnější trest v podobě odnětí svobody na 3 roky až 10 let hrozí podle § 256 odst. 4 TrZ tomu, kdo za okolností uvedených v § 256 odst. 1 TrZ žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch a spáchá takový čin jako úřední osoba.

 

Trestný čin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětím svobody až na 3 roky nebo trestem zákazu činnosti bude potrestán, kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že

a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,

b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,

c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo

d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu.

Přísnějším trestem v podobě odnětí svobody na 2 roky až 8 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v § 257 odst. 1 TrZ

a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

b) jako úřední osoba.

Ještě přísnější trest v podobě odnětí svobody na 3 roky až 10 let hrozí pachateli, který spáchá čin uvedený v § 257 odst. 1 TrZ

a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

Trestný čin pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 3 roky nebo trestem zákazu činnosti bude potrestán, kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že

a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,

b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo

c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě.

 

Přísnějším

Nahrávám...
Nahrávám...