dnes je 20.5.2024

Input:

Postavení věřitelů v insolvenčním řízení obecně

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.4.1.1
Postavení věřitelů v insolvenčním řízení obecně

JUDr. Jolana Maršíková

Postavení věřitelů

Ve smyslu § 9 písm. c) IZ jsou věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníkovi, subjekty insolvenčního řízení, a to vedle insolvenčního soudu, dlužníka, insolvenčního správce, státního zastupitelství, pokud vstoupilo do insolvenčního řízení, a likvidátora dlužníka. Spolu s dlužníkem a případně státním zastupitelstvím jsou pak věřitelé účastníky insolvenčního řízení (k tomu viz část 3.2.1).

Způsob uplatnění nároku

Svá práva uplatňují věřitelé podle povahy nároku

  1. přihláškou pohledávky nebo
  2. přímo u osoby s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě (v případě řešení úpadku konkursem u insolvenčního správce, v ostatních případech u dlužníka).

Přímo u osoby s dispozičním oprávněním věřitelé uplatňují pohledávky za majetkovou podstatou, jejichž výčet je uveden v § 168 IZ, a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou vyjmenované v § 169 IZ. Tyto pohledávky se uspokojují po zahájení insolvenčního řízení v termínech splatnosti, pokud je to podle stavu majetkové

Nahrávám...
Nahrávám...