dnes je 20.6.2024

Input:

Postavení zajištěného věřitele

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.14.1
Postavení zajištěného věřitele

Postavení zajištěného věřitele

 

Pro účely IZ se zajištěným věřitelem rozumí takový věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitostí, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění či obdobným právem podle zahraniční právní úpravy (viz § 2 písm. g) IZ). Z hlediska instrumentů, které nabízí správci daně k zajištění daňových pohledávek DŘ, pak pro splnění definice zajištěného věřitele vyhovuje instrument správcovského zástavního práva podle § 170 DŘ.

 

V případě tzv. správcovského zástavního práva, které zřizuje správce daně dle § 170 DŘ, pak zástavní právo vzniká doručením příslušného rozhodnutí o zřízení zástavního práva daňovému subjektu. Pokud se jedná o zástavu, o níž je veden veřejný registr, vzniká zástavní právo doručením rozhodnutí orgánu, jenž příslušný registr vede. Má-li mít správce daně v insolvenčním řízení pozici zajištěného věřitele, je nutno z hlediska parametrů obsažených v IZ splnit beze zbytku to, aby takovéto zástavní právo vzniklo před zahájením insolvenčního řízení. V

Nahrávám...
Nahrávám...