dnes je 25.4.2024

Input:

Následky porušení povinností při správě daní

10.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.2.8 Následky porušení povinností při správě daní

Ing. Zdeněk Morávek

Poslední část daňového řádu, pokud nepočítáme zrušovací a přechodná ustanovení, se zabývá následky porušení povinností při správě daní. Daňový řád v této části postupně upravuje:

  • porušení povinnosti mlčenlivosti (§ 246 DŘ), porušení mlčenlivosti se považuje za přestupek, za který lze udělit pokutu až do 500 000 Kč;

  • pořádkovou pokutu (§ 247 až 249 DŘ), kterou může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje průběh řízení, nebo tomu, kdo závažně ztěžuje či maří správu daní; pořádková pokuta může být uložena v některých případech až do výše 500 000 Kč, v běžných případech až do výše 50 000 Kč, správce daně dbá na to, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní,

  • pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a DŘ), procesně spadá pod pořádkovou pokutu, může být uložena až do výše 500 000 Kč v případě nesplnění registrační, ohlašovací či jiné oznamovací povinnosti nebo nesplnění záznamní či jiné evidenční povinnosti. Dále je zde upravena pokuta za nesplnění podání v elektronické podobě, která činí 2 000 Kč nebo až do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní,

  • pokutu za opožděné tvrzení daně (§ 250 DŘ), kterou je daňový

Nahrávám...
Nahrávám...