dnes je 21.6.2024

Input:

Povinné znalecké ocenění majetkové podstaty

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.6.1.2
Povinné znalecké ocenění majetkové podstaty

Povinné znalecké ocenění majetkové podstaty

 

Případy povinného ustanovení znalce

Dle § 153 odst. 1 IZ spolu s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dlužníka insolvenční soud rozhodne o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty, pokud

a) rozhodne, že způsobem řešení úpadku je reorganizace, nebo

b) schůze věřitelů vedle usnesení o způsobu řešení úpadku konkursem přijala usnesení, kterým doporučuje zpeněžení majetkové podstaty jedinou smlouvou dle § 290 IZ.

 

Určení osoby znalce

V uvedených případech, kdy je nutno ocenit majetkovou podstatu znalcem, může schůze věřitelů (spolu s usnesením o řešení úpadku reorganizací nebo s usnesením o řešení úpadku konkursem spojeným s doporučením zpeněžit majetkovou podstatu jedinou smlouvou) přijmout usnesení, kterým osobu znalce určí ( § 153 odst. 2 IZ), a to opět za použití speciálního hlasovacího kvora. Usnesení schůze věřitelů o osobě znalce je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek (§ 153 odst. 3 IZ). O hlasovacím právu platí jinak úprava § 49 a násl. IZ, takže je přípustné i korespondenční hlasování věřitelů dle § 50 IZ, a také není pro tento případ zákonem vyloučeno, aby insolvenční soud toto usnesení schůze věřitelů dle § 54 IZ zrušil, pokud odporuje společnému zájmu věřitelů. Je-li usnesení o určení znalce schůzí věřitelů přijato, je jím insolvenční soud vázán a o ustanovení znalce podle něj rozhodne. Neurčí-li ve výše uvedených případech osobu znalce schůze věřitelů, určí ji insolvenční soud. Ustanovenému znalci insolvenční soud vždy uloží, aby posudek, jímž ocení majetkovou podstatu, vypracoval písemně a poté mu ho předložil. Byl-li znalec ve výše uvedených případech (dle § 153 IZ) určen, neoceňuje ji již insolvenční správce postupem dle § 219 odst. 1 až 4 IZ (§ 219 odst. 5 IZ).

 

Pravidla pro ocenění majetkové podstaty

Zvláštní pravidla pro ocenění majetkové podstaty znalcem ustanoveným insolvenčním

Nahrávám...
Nahrávám...