dnes je 21.4.2024

Input:

Přehled uspokojování pohledávek při reorganizaci

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5.2
Přehled uspokojování pohledávek při reorganizaci

 

Přehled uspokojování pohledávek při reorganizaci

 

Pohledávky za podstatou

- Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené musejí být podle § 348 odst. 1 písm. e) IZ uhrazeny nejpozději poté, co se reorganizační plán stane účinným (viz § 352 odst. 1 IZ), pokud nebylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

 

Věřitelé podle skupin

- Věřitelé jsou podle reorganizačního plánu rozděleni do skupin s určením jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách.

- Není-li zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností reorganizačního plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi a za věřitele dlužníka se považují pouze osoby

Nahrávám...
Nahrávám...