dnes je 21.5.2024

Input:

Překážka litispendence a překážka rei iudicatae

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.5.1.4
Překážka litispendence a překážka rei iudicatae

Překážka litispendence (překážka věci zahájené) a překážka rei iudicatae (věci rozsouzené)

 

Věc zahájená

Překážku věci zahájené nečiní další insolvenční návrh podaný dalším navrhovatelem po zahájení insolvenčního řízení, neboť podle § 107 IZ se považuje za přistoupení k řízení (viz část 4/1).

Pokud by však týž navrhovatel podal další insolvenční návrh směřující proti témuž dlužníkovi, byť pro jinou pohledávku, překážka věci zahájené by bránila projednání takového dalšího návrhu.

 

K tomu viz např. závěry usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPH 41 INS 21888/2011, 3 VSPH 60/2012-A ze dne 20. 6. 2012 (citace z odůvodnění):

Překážka litispendence se v insolvenčním řízení uplatní (jen) v případě, kdy táž osoba (věřitel nebo dlužník) podá vůči témuž dlužníku další insolvenční návrh (návrh na zjištění úpadku dlužníka) dříve, než bylo jejímu původnímu návrhu vydáním rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka vyhověno nebo než o něm bylo pravomocně jinak rozhodnuto. Z hlediska totožnosti věci nemá přitom žádného významu okolnost, zda v insolvenčním řízení, jež bylo dle § 97 IZ zahájeno podáním insolvenčního návrhu požadující zjištění dlužníkova úpadku, byl podán také návrh na způsob řešení tohoto úpadku ( § 4 IZ), kdo ho podal a o jaký návrh se jedná.“

 

Z usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPL 29 INS 4128/2011, 2 VSPH 562/2011-A, ze dne 27. 5. 2011 pak plyne, že pro posouzení, zda je zde překážka věci zahájené, je rozhodující stav v době rozhodnutí insolvenčního soudu v později zahájeném řízení.

 

Věc rozsouzená

Překážka věci rozsouzené bude bránit projednání insolvenčního návrhu, který byl podán stejným navrhovatelem proti témuž

Nahrávám...
Nahrávám...