dnes je 21.5.2024

Input:

Přezkumné řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.10.3
Přezkumné řízení

Přezkumné řízení

 

Přezkumné řízení náleží spolu s nařízením obnovy řízení mezi dozorčí prostředky. K aplikaci tohoto institutu bude docházet zejména tehdy, jestliže dojde k naplnění skutečností, které spočívají v tom, že rozhodnutí správce daně bylo vydáno v rozporu s právními předpisy ( § 121 odst. 1 DŘ). Pro účely správy daní se takovým rozporem s právními předpisy považují i vady řízení, které svou závažností ovlivňují celkový soulad daného rozhodnutí se zákonem. Přezkumné řízení lze zahájit toliko ex offo (§ 121 odst. 1 DŘ). Dojde-li správce daně k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, nařídí z moci úřední přezkoumání rozhodnutí. Současně s tím platí, že podnět k přezkoumání rozhodnutí bude podán kterýmkoliv správcem daně u správce daně, který v řízení rozhodl v posledním stupni, jakmile zjistí, že pro nařízení přezkoumání rozhodnutí existují zákonem dané podmínky. Při splnění stejných podmínek může takovýto návrh podat i kterákoli osoba zúčastněná na správě daní.

 

Pokud jde o samotné přezkoumání rozhodnutí, pak platí, že přezkoumání rozhodnutí nařídí správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který ve věci rozhodl v posledním stupni ( § 122 odst. 2 DŘ). Přitom je však třeba respektovat, že přezkoumání vydaného rozhodnutí lze nařídit, pokud neuplynula lhůta pro placení daně, přičemž přezkoumání jiného rozhodnutí lze nařídit do 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

V otázce provádění přezkumného jednání platí, že přezkumné jednání provádí ten správce daně, který ve věci rozhodoval v posledním stupni. Řízení je zahájeno vydáním rozhodnutí o nařízení přezkoumání

Nahrávám...
Nahrávám...