dnes je 20.6.2024

Input:

Přípustnost reorganizace, definice celkového obratu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.7.1
Přípustnost reorganizace, definice celkového obratu

Přípustnost reorganizace, definice celkového obratu

Dle § 316 odst. 4 IZ (více viz 8/2) je reorganizace je přípustná, jestliže celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru. Zastavme se u pojmu celkový obrat. Stejný pojem najdeme v IZ též v § 314 IZ v definici nepatrného konkurzu, oba s odkazem na zvláštní předpis, kterým je ZoÚ. V ZoÚ se ale pojem celkový obrat nevyskytuje. Zákon o účetnictví definuje v § 20 tzv. čistý obrat jako výši výnosů sníženou o slevy, nebo praktičtěji řečeno čistý obrat je součet zůstatků na účtech účtové třídy 6. Tento ukazatel (v praxi uváděný jako obrat, čistý obrat, roční obrat a výjimečně i celkový obrat) se používá spolu s ukazateli počtu zaměstnanců a

Nahrávám...
Nahrávám...