dnes je 21.4.2024

Input:

Procesní instituty DŘ

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.2
Procesní instituty DŘ

Procesní instituty DŘ

 

Dožádání

Není-li možno některý z úkonů v daňovém řízení provést nebo je jeho provedení prostředky místně příslušného správce daně obtížné či nákladné, je správce daně v kontextu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení oprávněn provést potřebný úkon formou tzv. dožádání ( § 17 DŘ). Znamená to, že místně příslušný správce daně je oprávněn dožádat jiného věcně příslušného správce daně (téhož nebo nižšího stupně) o provedení úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů. Pokud by správce daně dožádání odmítl, musí být nemožnost provedení úkonu či jeho obtížnost z jeho strany prokazatelná a je možno ji přezkoumat.

 

Bude-li však dožádání realizováno, je dožádaný správce daně povinen provést dožádané úkony, jakož i úkony, které zajišťují účel dožádání, bezodkladně. Institutu dožádání je správcem daně hojně využíváno zejména za situace, kdy je nutné provést výslech svědka daňového subjektu, u něhož probíhá daňová kontrola, nicméně to samo o sobě nevylučuje ani možnost, že správce daně bývá dožádán též i k provedení místního šetření.

 

Poměrně časté je i dožádání zahraničního správce daně, a to prostřednictvím žádosti o mezinárodní pomoc podle § 4 odst. 1 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní. Správce daně tak postupuje proto, aby získal informace, odstranil nejasnosti či pořídil důkazy, které nemůže získat vlastní činností v rámci výkonu svých pravomocí, tudíž dožádá v této věci cizího správce daně. Nutno poznamenat, že oprávnění správce daně podat žádost o mezinárodní pomoc není vázáno toliko k uskutečnění daňové kontroly, ale lze je využít i v rámci vytýkacího řízení apod. Pro daňový subjekt je zase v daném kontextu poměrně důležité to, že podáním žádosti o mezinárodní pomoc se staví lhůta pro stanovení daně.

 

Delegace
Nahrávám...
Nahrávám...