dnes je 17.6.2024

Input:

Působnost insolvenčního správce po povolení reorganizace

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.7.5.3
Působnost insolvenčního správce po povolení reorganizace

JUDr. Sylva Rychtalíková

Obligatorní procesní subjekt

Insolvenční správce je obligatorním procesním subjektem insolvenčního řízení po povolení reorganizace (podrobněji viz část Insolvenční správce). Insolvenční správce musí být ustanoven nejpozději rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku (část 4.5.3), nebyl-li v průběhu dosavadního insolvenčního řízení již ustanoven.

 

Postavení insolvenčního správce po povolení reorganizace

Poté, co nastaly účinky povolení reorganizace, náleží insolvenčnímu správci kompetence a pravomoci (práva a povinnosti):

 1. vyplývající z § 331 IZ, a to
  • - právo a povinnost vykonávat dohled nad činností dlužníka s dispozičními oprávněními
  • - povinnost sestavit seznam věřitelů a podávat zprávy věřitelskému výboru, jakož i plnit úkoly uložené insolvenčním soudem (§ 331 IZ),
  • - povinnost pokračovat ve zjišťování majetkové podstaty a jejím soupisu a vést incidenční spory (tyto povinnosti byly vtěleny do ustanovení § 331 s účinností od 1. 1. 2014 – viz novela IZ provedená zákonem č. 294/2013 Sb.),
 2. vyplývající z dalších ustanovení IZ (komentovaných v části 8.5.1), a to
  • - kompetence určit výši uspokojení pohledávek vedoucích zaměstnanců dlužníka s dispozičními oprávněními, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním (§ 33 odst. 2 a 3 ZP), které vznikly po povolení reorganizace, a to se souhlasem věřitelského výboru (§ 330 odst. 4 IZ),
  • - výkon dispozičních oprávnění dlužníka, jemuž soud po povolení reorganizace zakázal nakládat s majetkovou podstatou nebo jej v těchto oprávněních omezil, od okamžiku
Nahrávám...
Nahrávám...