dnes je 30.5.2024

Input:

Rozhodnutí insolvenčního soudu

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.2.1.1
Rozhodnutí insolvenčního soudu

Mgr. Tomáš Braun

Rozhodnutí insolvenčního soudu

Dvojí povaha rozhodnutí

Insolvenčnímu soudu (§ 9 písm. a) IZ) zůstala zachována tradiční dvojí funkce v insolvenčním řízení, když podle § 10 IZ

  1. vydává rozhodnutí, jejichž vydání IZ ukládá nebo předpokládá,
  2. průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dohlédací činnost).

Rozhodnutí uložené nebo předpokládané insolvenčním zákonem

V rámci vlastní rozhodovací činnosti insolvenční zákon např. v § 136 odst. 1ukládá insolvenčnímu soudu povinnost rozhodnout o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěn úpadek dlužníka (viz část 4/5.3), a oproti tomu insolvenční zákon např. v § 119 odst. 2 pouze předpokládá (nikoli ukládá), že insolvenční soud prodlouží (může prodloužit) na návrh dlužníka vyhlášené moratorium nejdéle o 30 dnů (viz část 4/4.2).

Rozhodnutí při výkonu dohlédací činnosti

Smyslem dohledu insolvenčního soudu nad dodržováním povinností ostatních procesních subjektů je podle § 11 IZ zajistit plynulý průběh a naplnit účel insolvenčního řízení (viz část 2/1.1). Soudní rozhodnutí vydaná v rámci této činnosti mají rozmanitou povahu.

Některá z nich jsou insolvenčním zákonem přímo předpokládána, a to např. rozhodnutí o

- hlasovacím právu věřitelů (§ 51 IZ),

- přezkoumání pokynů zajištěného věřitele při zpeněžování zajištěného majetku, jež insolvenční správce odmítl (§ 293 IZ).

Jiná dohledová rozhodnutí insolvenční soud vydá dle svojí úvahy v případě, že je takového opatření zapotřebí, jde-li např. o

- nařízení prohlídky bytu, sídla, místa podnikání a jiných místností dlužníka a schránek v nich umístěných (§ 212 odst. 2 IZ),

- uložení povinnosti insolvenčnímu správci předložit oznámení o uzavření účetních knih, o sestavení účetní závěrky, splnění povinnosti uložené daňovými předpisy a o předání potřebných účetních záznamů dlužníkovi ke dni zrušení konkursu (§ 313 odst. 2 IZ).

Podle § 91 IZ proti rozhodnutím insolvenčního soudu učiněným v rámci dohlédací činnosti není odvolání přípustné a

Nahrávám...
Nahrávám...