dnes je 21.6.2024

Input:

Rozhodující kritérium pro zařazení daňové pohledávky do příslušné kategorie v insolvenčním řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.6
Rozhodující kritérium pro zařazení daňové pohledávky do příslušné kategorie v insolvenčním řízení

Rozhodující kritérium pro zařazení daňové pohledávky do příslušné kategorie v insolvenčním řízení

 

Zařazení daňové pohledávky

Rozhodujícím kritériem pro zařazení příslušné daňové pohledávky do kategorií definovaných v předchozích kapitolách 11/2.2, 11/2.3 a 11/2.4 je vznik daňové povinnosti k příslušnému zdaňovacímu období. To v konečném důsledku znamená, že není rozhodující, kdy byl např. vystaven a doručen platební či dodatečný platební výměr dlužníkovi, ale k jakému zdaňovacímu období se tento platební výměr (event. jiné rozhodnutí) váže. Váže-li se vznik daňové povinnosti podle § 57 odst. 2 ZSDP ke zdaňovacímu období do vydání rozhodnutí o úpadku, jedná se bezesporu o daňovou pohledávku, kterou je třeba přihlásit u insolvenčního soudu ve lhůtě podle § 136 odst. 3 nebo 4 IZ (viz část 4/5.3).

 

Správce daně přihlašuje daňové pohledávky včetně příslušenství vzniklé na základě skutečností, které nastaly do účinnosti rozhodnutí o úpadku. To platí rovněž pro:

- penále za nezaplacení daní podle § 63 ZSDP ve znění účinném do 31. 12. 2006,

- úroky z prodlení podle § 63 ZSDP ve znění účinném od 1. 1. 2007,

- úrok z odložené částky

Nahrávám...
Nahrávám...