dnes je 21.6.2024

Input:

Sankce dle zákona o účetnictví

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.2.5
Sankce dle zákona o účetnictví

Sankce dle zákona o účetnictví

 

Zákon o účetnictví v § 37 a následujících stanoví vysoké pokuty, které účetním jednotkám hrozí, pokud neplní povinnosti uložené jim tímto zákonem. Od 1. 1. 2011 je tato právní úprava ještě o něco přísnější. Pokuty jsou ukládány obligatorně. Porušení ZoÚ je rozděleno přestupky v případě účetních jednotek, které nejsou podnikateli, a správní delikty v případě podnikajících účetních jednotek.

Pokuta se ukládá do výše:

6 % sumy aktiv uvedených v rozvaze účetní jednotky ve sloupci brutto, sestavené za účetní období, ve kterém nebo za které k porušení povinnosti došlo, pokud:

a) nevede účetnictví,

b) nesestaví účetní závěrku (týká se i mimořádných a mezitímních závěrek) nebo nevyhotoví výroční zprávu,

c) nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, ač jí tento zákon tuto povinnost stanoví,

3 % sumy těchto aktiv, pokud:

a) vede

Nahrávám...
Nahrávám...