dnes je 26.5.2024

Input:

Splnění oddlužení

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.6
Splnění oddlužení

Splnění oddlužení

 

Rozhodnutí insolvenčního soudu při splnění oddlužení

Pokud je schválené oddlužení dlužníkem (popř. oběma dlužníky - manžely, anebo dlužníkem a manželem podílejícím se oddlužením na základě jeho souhlasu - viz zvláštní poznámky pod heslem „Společné oddlužení manželů se SJM“ a „ Manžel dlužníka souhlasící s oddlužením - SJM“ /5) řádně splněno, insolvenční soud dle § 413 IZ:

a) rozhodne o tom, že splnění oddlužení bere na vědomí, a současně

b) rozhodne

- o zproštění insolvenčního správce jeho funkce

- o odměně insolvenčního správce

- o nákladech insolvenčního správce,

(k nárokům insolvenčního správce při oddlužení viz část 9/6.1),

Uvedená rozhodnutí lze obsáhnout v jednom usnesení, které insolvenční soud doručí vyvěšením na své úřední desce s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku a zvlášť ho doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Vyjma výroku o odměně a nákladech insolvenčního správce není proti uvedeným rozhodnutím odvolání přípustné. Právní mocí rozhodnutí (výroku usnesení), jímž insolvenční soud

Nahrávám...
Nahrávám...