dnes je 22.6.2024

Input:

Spory ohledně zjištěných pohledávek

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.9.1.2.7
Spory ohledně zjištěných pohledávek

Spory ohledně zjištěných pohledávek ( § 373 odst. 2-7 IZ)

 

Oznámení věřitelům

Všem věřitelům, jejichž pohledávky zjistil z účetnictví úpadce, zašle insolvenční správce nejpozději do 60 dnů ode dne prohlášení konkursu oznámení, ve kterém uvede

a) že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs,

b) výši pohledávky dotčeného věřitele, skutečnost, že do této výše se jeho pohledávka považuje za přihlášenou, a příp. charakter jeho pohledávky, především, zda jde o věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou ( § 168 IZ), věřitele s pohledávkou na roveň postavenou pohledávce za majetkovou podstatou ( § 169 IZ), věřitele s pohledávkou s právem na uspokojení ze zajištění ( § 2 písm. g) IZ), věřitele s pohledávkou jinak zajištěnou, věřitele s podřízenou pohledávkou ( § 172 odst. 2 IZ) nebo zda je pohledávka spojena s výhradou vlastnictví k předmětu plnění ze závazkového vztahu,

c) jakým způsobem, v jaké lhůtě a u koho lze uplatnit námitku proti výši pohledávky, jaké jsou následky marného uplynutí této lhůty a jak postupovat v případě, že nedojde k dohodě o výši nebo charakteru pohledávky,

d) místo a termín konání schůze věřitelů,

e) způsob, jakým budou věřitelé dále informováni,

f) případná další opatření.

Věřitelům, kteří mají sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují v jiném státě Evropského hospodářského prostoru se oznámení zasílá v českém jazyce, opatřené hlavičkou "Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!" přeloženou do všech úředních jazyků Evropského hospodářského prostoru (viz část 10/1.2.3.1).

 

Námitka

Věřitel, který nesouhlasí s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným v oznámení, může proti tomu v propadné lhůtě 4

Nahrávám...
Nahrávám...