dnes je 20.6.2024

Input:

Stížnost na postup plátce daně

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.10.4
Stížnost na postup plátce daně

Stížnost na postup plátce daně

 

Stížnost na postup plátce daně náleží do kategorie opravných prostředků. Jeho smyslem je zajištění práv poplatníka vůči plátci daně (zejména v oblasti zaměstnaneckých vztahů). Dříve než je podána samotná stížnost, měla by týt uplatněna žádost o vysvětlení poplatníka, která by měla směřovat vůči plátci. Zejména za situace, kdy má např. poplatník pochyby o správnosti sražené daně, může nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se o výši sražené daně dozvěděl, požádat plátce daně o vysvětlení ( § 237 odst. 1 DŘ). Plátce daně by měl takto podat poplatníkovi písemné vysvětlení do 30 dnů ode

Nahrávám...
Nahrávám...