dnes je 25.4.2024

Input:

Účast na společnosti s ručením omezeným

15.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:32

Videoseminář posluchačům vysvětlí, jak se společníci podílí na fungování společnosti s ručením omezeným. Vysvětleno je vše od nabytí účast ve společnosti až po možnosti zániku účasti.

Kapitoly videa

Cíl semináře:

Seminář účastníkům vysvětlí, jakým způsobem se společníci podílí na činnosti a fungování společnosti s ručením omezeným. Dále bude vysvětleno, jak nabýt účast ve společnosti a jak účast zaniká. Účastníci se seznámí i s právy a povinnostmi společníka.

Obsah semináře:

 • právní úprava společnosti
 • kdo může být společníkem a za jakých okolností (řetězení, omezení počtem ...)
 • co znamená účast na společnosti (práva a povinnosti společníka, základní principy)
 • nabytí účasti ve společnosti – základní rozdělení
 • smluvní nabytí – forma a náležitosti, požadavky stanovené zákonem a společenskou smlouvou, rozdíl při jediném společníkovi a více společnících
 • právní nástupnictví (dědění a přechod práv), možnosti jeho vyloučení
 • přistoupení dalšího společníka při zvýšení základního kapitálu
 • účinky nabytí účasti – kdy nastávají vůči společníkovi a kdy vůči společnosti
 • hlavní způsoby zániku účasti ve společnosti (smluvní, smrt/zánik)
 • zastavení obchodního podílu a prodej zástavy
 • dohoda o ukončení účasti, ukončení účasti soudem, vyloučení společníka
 • uvolněný obchodní podíl

Poznámka: Seminář je natočen podle legislativy roku 2013. 

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a akciových společností.

Nahrávám...
Nahrávám...