dnes je 20.5.2024

Input:

Účetní zásady, rozsah účetnictví, účty, účetní období, sankce dle zákona o účetnictví

29.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.2
Účetní zásady, rozsah účetnictví, účty, účetní období, sankce dle zákona o účetnictví

15.11.2.1
Účetní zásady

Účetní zásady

 

Pro účetnictví dlužníků připomeňme z účetních zásad dvě, které v insolvenčním řízení nabývají na významnosti:

 

Zásada věrného a poctivého obrazu ( § 7 odst. 1, 2 ZoÚ)

Tato zásada účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (nejdůležitější zásada mezinárodních účetních standardů - true and fair view). Přitom je podrobněji definováno, že zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá.

Nahrávám...
Nahrávám...