dnes je 21.6.2024

Input:

Účetní závěrky

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.7.2
Účetní závěrky

Účetní závěrky

Vzhledem k vymezení reorganizace bude dlužník, kterého se možnost reorganizace týká, vždy účetní jednotkou. I v případě reorganizace platí ustanovení ZoÚ, že účetní jednotky sestaví účetní závěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku. Podrobněji k této závěrce a k případné řádné účetní závěrce, kterou bude potřeba sestavit, pokud řádně skončí účetní období v čase od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku, viz kapitola 12/3.2.

ZoÚ dále ukládá sestavit mimořádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu. Z DŘ ani ze ZDP jednoznačně nevyplývá povinnost podat k tomuto datu daňové tvrzení k dani z příjmů právnických osob (účinky § 244 odst. 4 DŘ k tomuto datu mohou a nemusí nastat). Situaci navíc zkomplikoval § 330 odst. 6 IZ, který k tomuto datu ukládá povinnost sestavení mezitímní účetní závěrky. Vzhledem ke vztahu IZ a ZoÚ popsaném ve 12/1.1 lze dovodit, že by se k tomuto datu mělo

Nahrávám...
Nahrávám...