dnes je 15.7.2024

Input:

Účetnictví insolvenčního správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.8
Účetnictví insolvenčního správce

Účetnictví insolvenčního správce

 

Výklad /8 se vztahuje i na předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce.

 

Jak je uvedeno v části 12/1.2.1, účetní jednotkou se nemohou stát fyzické osoby, které mají příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti zdaňované podle § 7 odst. 2 ZDP, a to ani tehdy, jsou-li plátci DPH a limitní obrat 25 mil. Kč překračují, nebo za předpokladu, že podnikají, v souhrnu s jinou samostatnou výdělečnou činností překračují obrat 25 mil. Kč, ale příjmy z podnikání jsou pod touto hranicí. Mezi osoby s příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti patří též insolvenční správce, předběžný insolvenční správce, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce a zvláštní insolvenční správce, jejichž činnost není živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu. Tyto osoby se mohou rozhodnout vést účetnictví dobrovolně. V § 1 odst. 2 písm. f) ZoÚ není omezení, že by tak mohli učinit pouze podnikatelé. Pokud se tak ale nerozhodnou, pak v případě, že podnikají a vznikne jim povinnost vést účetnictví, povedou souběžně pro příjmy a výdaje související s touto jinou samostatnou výdělečnou činností daňovou evidenci nebo evidenci příjmů (pokud uplatňují výdaje paušální sazbou ve výši 40 % z příjmů). Poněkud paradoxní je, že se příjmy insolvenčních správců zahrnují do obratu podle zákona o dani z přidané hodnoty. Správce se tak vinou příjmu z odměny za více let může stát plátcem DPH, i když v dalších letech může být jeho obrat minimální.

 

Pokud insolvenční správce vede dobrovolně účetnictví,

Nahrávám...
Nahrávám...