dnes je 21.4.2024

Input:

Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.3.8
Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení

Mgr. Ivana Mlejnková

Dle znění IZ účinného do 31. 12. 2013 platilo, že všechna řízení o právech a povinnostech, která se týkají majetkové podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, se přerušují (jedině až) prohlášením konkursu na jeho majetek (viz tehdejší znění § 263 odst. 1 IZ). S účinností od 1. 1. 2014 (novelou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) byla tato koncepce – prostřednictvím nových ustanovení § 140a až § 140e IZ (viz výklad v části 4.5.3.1) a změnou § 263 odst. 1 IZ – opuštěna potud, že nadále se již s účinky rozhodnutí o úpadku (§ 140a IZ) pojí přerušení soudních a rozhodčích řízení (nikoli však i správních řízení) o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v něm pohlíží jako na přihlášené, či o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170). Přitom platí, že v těchto ze zákona přerušených řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou účinky rozhodnutí o úpadku trvají (s výjimkou pokračování takových řízení rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným po prohlášení konkursu – viz § 265 odst. 2 IZ a výklad v části 7.3.8.1.1).

Tato změna – jak plyne z důvodové zprávy k výše uvedené revizní novele IZ – je výsledkem úvahy, že ani v případě sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka (zejména oddlužení), kdy dlužník zůstává dlužníkem s dispozičními oprávněními, nemá pokračování obecných sporů o pohledávky a jiná práva vedená vůči dlužníkovi jeho věřiteli valného smyslu a pouze zatěžuje majetkovou podstatu dalšími náklady při vedení těchto sporů dlužníkem. Pokračování takových sporů by v zásadě mělo záviset na účelnosti jejich vedení vzhledem ke způsobu, jakým byly pohledávky a práva věřitelů, jichž se spory týkají, vypořádány v insolvenčním řízení. Jelikož odpověď na tyto otázky dává zpravidla až výsledek přezkoumání pohledávek v insolvenčním řízení, případně rozhodnutí o zvoleném způsobu řešení dlužníkova úpadku, ukázalo se jako žádoucí ponechat takové spory "v klidu" (přerušit je, pokud probíhají) již od rozhodnutí o úpadku. V § 140a odst. 2 až 4 IZ jsou pak formulovány obvyklé účinky přerušení řízení, jak jsou pak ve vztahu k účinkům prohlášení konkursu popsány i v § 263 odst. 2 a 4 IZ. Řízení

Nahrávám...
Nahrávám...