dnes je 21.5.2024

Input:

Účinky zrušení konkursu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.9.1
Účinky zrušení konkursu

Účinky zrušení konkursu

 

Dnem právní moci usnesení, jímž insolvenční soud konkurs zrušil (a podle našeho názoru obdobně i s právní mocí usnesení, jímž odvolací soud změnil nebo zrušil usnesení soudu prvního stupně o prohlášení konkursu) nastávají podle § 312 odst. 1 až 4 IZ následující právní účinky:

 

1) Zánik účinků konkursu

Zanikají všechny účinky, jež se podle insolvenčního zákona či jiných právních předpisů s prohlášením konkursu pojí (viz část 7/3), ovšem s výjimkou těch účinků, u kterých je možné navrácení do stavu před prohlášením konkursu (tedy u kterých dlužník může navrácení v předešlý stav dosáhnout svým úkonem). Typicky tedy zrušením konkursu zaniká účinek prohlášení konkursu spočívající v přechodu oprávnění dlužníka nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce a dlužník je nadále oprávněn se svým majetkem (který mu po zrušení konkursu zbyl či který v budoucnu nabude) nakládat zcela ve své dispozici. Naopak např. účinek prohlášení konkursu spočívající v zániku dlužníkových jednostranných právních úkonů - udělených plných mocí, příkazů a pověření - zůstává zrušením konkursu nedotčen, neboť jde o úkony, které po zrušení konkursu může dlužník v jeho nastalé volné dispozici znovu učinit.

 

2) Obnovení oprávnění statutárního orgánu a likvidátora

Za dlužníka, který je právnickou osobou, jednají opět jeho statutární orgány nebo likvidátor (jde-li o právnickou osobu v likvidaci), a přerušení likvidace právnické osoby končí.

 

3)Vykonatelnost upraveného seznamu pohledávek

Nejde-li o neuspokojenou pohledávku nebo její část, která zaniká dle § 311 IZ (viz předchozí část 7/9) na základě upraveného seznamu pohledávek ( § 197 a § 201 odst. 3 IZ)pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník co do její pravosti nebo výše nepopřel, může dlužníkův věřitel - v dlužníkem nepopřeném rozsahu - podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci ( § 312 odst. 4 IZ, a dále srovnej § 192 odst. 3 IZ ve znění účinném od 31. 3. 20111, dříve § 200 IZ) - tj. upravený seznam pohledávek slouží v tom případě jako exekuční titul.

Nahrávám...
Nahrávám...