dnes je 21.5.2024

Input:

Úschova písemností a archivace při zrušení konkursu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.6
Úschova písemností a archivace při zrušení konkursu

Úschova písemností a archivace při zrušení konkursu

 

Nedořešeným problémem zákona o konkursu a vyrovnání byla povinnost úschovy a archivace úpadcových písemností, zejména účetních dokladů. Z koncepce insolvenčního zákona je zřejmé, že nositelem povinností úschovy účetních písemností uložené především § 31 a 32 ZoÚ a následně i povinností uložených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o archivnictví), je především dlužník. Pouze při zrušení konkursu je insolvenčnímu správci uloženo, bohužel opět ne zcela jednoznačně a srozumitelně, ke dni zrušení konkursu mj. předat dlužníkovi potřebné účetní záznamy, zbývající majetek, zajistit činnosti evidenční a archivační, popř. další činnosti související se zrušením konkursu ( § 313 odst. 2 IZ). Nevede-li dlužník účetnictví, týkají se tyto povinnosti přiměřeně jeho daňové

Nahrávám...
Nahrávám...