dnes je 23.9.2023

Input:

Uznávání rozhodnutí

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.3.5
Uznávání rozhodnutí

Uznávání rozhodnutí

 

Soudní rozhodnutí o zahájení hlavního úpadkového řízení a na něj navazující soudní rozhodnutí o vedení a skončení takového řízení nebo rozhodnutí učiněná v přímé souvislosti s takovým řízením se automaticky uznávají ve všech státech Evropské unie. Účinky, které těmto rozhodnutím přisuzuje právo státu, u něhož bylo řízení zahájeno, tedy platí i na území ostatních členských států do doby, než bude v daném členském státě zahájeno vedlejší úpadkové řízení. Výjimky z této zásady stanoví Nařízení pouze výjimečně, např. pokud by právo (jež se má použít) zjevně zasahovalo do základních práv a svobod jednotlivců garantovaných v jiném členském státě.

 

Princip vzájemné důvěry

Případný spor o příslušnost, kdy se soudy dvou či více členských států považují za příslušné k zahájení hlavního úpadkového řízení, je nutno v souladu s principem vzájemné důvěry řešit ve prospěch členského státu, který zahájil řízení jako první. Soudy jiných členských států tedy nemohou přezkoumávat příslušnost řízení zahájeného již jiným členským státem.

 

Pojem “rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení“

V

Nahrávám...
Nahrávám...