dnes je 21.5.2024

Input:

Valná hromada u s.r.o.

19.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:02

Účastníkům budou předneseny základní informace o valné hromadě u společnosti s ručením omezeným. Seznámí se s působností VH, jak ji svolávat, kdy a proč je nutný notářský zápis.

Kapitoly videa

Obsah semináře:

 • orgány společnosti obecně
 • co vlastně je valná hromada s.r.o. – funkce, postavení, charakter
 • co ohledně valné hromady musí být ve společenské smlouvě/zakladatelské listině?
 • jaká je působnost valné hromady, kde všude ji najdeme v zákoně
 • existuje u s.r.o. „řádná“ a „mimořádná“ VH?
 • pozor na neplatnost usnesení valné hromady - § 131
 • kdy je třeba při rozhodování valné hromady notářský zápis – pozor na § 141
 • jaký notářský zápis může notář o rozhodování valné hromady sepsat – dva odlišné druhy notářského zápisu
 • svolání valné hromady (lhůty, náležitosti pozvánky)
 • vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady
 • způsobilost valné hromady přijmout rozhodnutí
 • předseda valné hromady
 • hlasování na valné hromadě
 • zákaz výkonu hlasovacích práv
 • kvórum pro hlasování – 1/2, 2/3 – 100% - spol. sml. může upravit
 • zápis ze zasedání valné hromady + notářský zápis
 • dohoda společníků + přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu

Poznámka: Seminář je natočen podle legislativy roku 2013. 

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a akciových společností.

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a akciových společností.

Nahrávám...
Nahrávám...