dnes je 30.5.2024

Input:

Vrácení peněžních prostředků držitelům elektronických peněz a uživatelům platebních služeb zvláštním insolvenčním správcem

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.9.3.3
Vrácení peněžních prostředků držitelům elektronických peněz a uživatelům platebních služeb zvláštním insolvenčním správcem

Mgr. Markéta Hálová, Ph.D.

Vrácení peněžních prostředků držitelům elektronických peněz a uživatelům platebních služeb zvláštním insolvenčním správcem

Specialita k IZ

Úpadek institucí elektronických peněz, platebních institucí, vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu upravuje § 22, § 44, § 52g a § 59 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku (ZOPS). ZOPS je přitom speciálním ustanovením vůči IZ. Speciální ustanovení o vrácení peněžních prostředků držitelům elektronických peněz a uživatelům platebních služeb pak plní stejnou funkci, jakou má v případě bank pojištění vkladů (viz 10/1.2.6.1). V případě, že platební instituce (poskytovatel platebních služeb malého rozsahu) peněžní prostředky uživatelů nepřijímala (poskytovala pouze tzv. úvěrové platební služby), se tato speciální úprava samozřejmě nepoužije, neboť není co vracet.

Hybridní vydavatel či poskytovatel

V případě hybridních vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb může být situace komplikovaná skutečností, že nemusí být zřejmé, jak velká část prostředků přijatých od uživatele připadá na vydání elektronických peněz a platební transakce. Jestliže si např. uživatel dobije mobil, není jasné, jak velkou získaného kreditu později protelefonuje, a jak velkou část použije k provedení platební transakce. V takovém případě jsou instituce elektronických peněz, platební instituce, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu povinni chránit takovou část peněžních prostředků, která odpovídá odhadu na základě údajů z předchozích období. Zákon přitom počítá s tím, že v případě úpadku hybridního vydavatele elektronických peněz či poskytovatele platebních služeb může řada uživatelů požadovat vrácení peněžních prostředků ve vyšší výši, než by odpovídalo tomuto odhadu, a ve vyšší výši, než by za normálních okolností použili na provádění platebních transakcí.

Zvláštní insolvenční správce

V případě úpadku platební instituce (poskytovatele platebních služeb malého rozsahu) soud jmenuje zvláštního insolvenčního správce.

Postup

Zvláštní insolvenční správce vydá peněžní prostředky, které byly instituci elektronických peněz, platební instituci, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu či poskytovateli platebních služeb malého rozsahu

Nahrávám...
Nahrávám...