dnes je 22.6.2024

Input:

Výhrada vlastnictví

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.3.7
Výhrada vlastnictví

Mgr. Ivana Mlejnková

Kupní smlouvy s výhradou vlastnictví

V § 260 odst. 1 a 2 IZ je řešena výhrada vlastnictví (vlastnického práva), která představuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 2132 až § 2134 NOZ, do 31. 12. 2013 šlo o úpravu § 601 ObčZ), jehož podstatou je ujednání smluvních stran o tom, že vlastnické právo k movité věci přechází na kupujícího – bez ohledu na dobu odevzdání věci (popř. jiná ujednání) – až po zaplacení celé kupní ceny. Výhrada vlastnictví fakticky plní funkci zajištění pohledávky prodávajícího (pohledávky zaplacení kupní ceny).

Realizace výhrady vlastnictví

Ustanovení §

Nahrávám...
Nahrávám...