dnes je 1.12.2023

Input:

Výhrada vlastnictví

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.7
Výhrada vlastnictví

Výhrada vlastnictví

 

Kupní smlouvy s výhradou vlastnictví

V § 260 odst. 1 a 2 IZ je řešena výhrada vlastnictví, kterou zákon o konkursu a vyrovnání neupravoval. Výhrada vlastnictví představuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě upravené v § 601 ObčZ, jehož podstatou je ujednání smluvních stran o tom, že vlastnické právo k movité věci přechází na kupujícího - bez ohledu na dobu odevzdání věci (popř. jiná ujednání) - až po zaplacení celé kupní ceny. Okamžik nabytí věci je tak ujednán odchylně od § 133 ObčZ. Výhrada vlastnictví fakticky plní funkci zajištění pohledávky prodávajícího (pohledávky zaplacení kupní ceny). U smluv podléhajících režimu obchodního zákoníku se uplatní speciální úprava obsažená v jeho §

Nejnavštěvovanější semináře
          Nahrávám...
          Nahrávám...